Accurett Fryspenna

PASSAR DIG MED ÅLDERSFLÄCKAR OCH FIBROM/SKINTAGS.

Accurett är en avancerad cryotherapy innovation som är snabb, effektiv och säker! Vi kan med denna behandling ta bort godartade förändringar som du önskar att ta bort av kosmetiska skäl. Behandlingstiden tar enbart 2- 5 sekunder beroende på hur stort behandlingsområdet är.

Accurett erbjuder den perfekta behandlingen för:

  • Åldersfläckar
  • Pigment
  • Solar lentigo

  • Skintags/fibrom

Om du önskar att ta bort ett födelsemärke, är det viktigt att du först fått det bedömt av en läkare innan vi kan behandla det. Vi rekommenderar dig att kontakta din vårdcentral för bedömning före din bokade behandling.

Accurett avger en fin stråle med koldioxid under högt tryck, vilket får tekniken att utföras under millimeter pression. Det bryter ner vävnaden genom att frysa ner den intercellulära vätskan och bildar kristaller som får membranet att brista för att därigenom förstöra cellen. Detta betyder att det inte finns någon risk för att skada frisk vävnad omkring behandlingsområdet.

Finns det några sideffekter?
Området som är behandlas har frysts av kryoterapi, och detta dödar de lokaliserade cellerna i området vilket får dem att skrumpna och dö. Det behandlade området kan bli mörkare, men kommer tillbaka till normal pigmenterad hud på cirka 3-6 veckor. Det är viktigt att låta det behandlade området vila så mycket som möjligt från yttre påverkan, då minimeras risken för infektioner eller irritationer.

Hur lång tid tar en behandling?
Längden på behandlingstiden beror på ytan och tjockleken på den vävnad som skall behandlas. Din hudterapeut kommer innan behandlingen att bedöma detta efter att ha uppskattat områdets djup och behandlingen tar mellan 2 till 5 sekunder.

Är behandlingen smärtsam?
Det kommer att vara en smärta som liknar ett nålstick på huden när koldioxiden når botten av området. Det kan även finnas en liten kvarvarande stickande känsla i några minuter efter att behandlingen är klar.

När behandlar man inte med Accurett Fryspenna?

  • Graviditet/Amning
  • Keloider
  • Cancer
  • Sår
  • Blåmärken

1-2 områden (prickar)

1000:-

3-4 områden (prickar)

1800:-

5 områden (prickar)

2000:-

6 områden (prickar) eller fler

Från 2300:-